Flexibelt YKB – Yrkeskompetensbevis

source link Här kan du boka utbildning för att få eller förnya ditt yrkeskompetensbevis

go to link Före september 2015 (buss) och september 2016 (lastbil) skulle den första fortbildningen vara genomförd och rapporterad till Transportstyrelsen för de förare som hade sk hävdvunnen rätt till YKB.

site de rencontre Г©tudiant montpellier Aktuella YKB kurser

http://bandarjudibola.org/?protis=badou-easy-rencontres&e58=f3 Alla yrkesförare, både nyblivna och erfarna, ska gå en fortbildning på 35 timmar vart femte år för att förnya sin yrkeskompetens.

YKB Fortbildning – 35 timmar

http://secfloripa.org.br/esminer/3495 Utbildningen delas upp i fem delkurser à minst sju timmar för respektive transportslag (C- och/eller D-körkort)

Delkurs 1: Sparsam körning (C- och D-kort)

Delkurs 2C: Godstransporter (C-kort)

Delkurs 2D: Persontransporter (D-kort)

Delkurs 3: Lagar och regler (C- och D-kort)

Delkurs 4: Ergonomi och hälsa (C- och D-kort)

Delkurs 5: Säkerhet och kundfokus (C- och D-kort)

Flexibel YKB-Fortbildning för företag

enter site Vi är flexibla i upplägg, plats och tid!

Förutom mycket dialog och diskussioner innehåller våra utbildningar praktiska moment, vilket aktiverar och engagerar kursdeltagarna.

http://joetom.org/masljana/4086 KONTAKTA OSS gärna för en diskussion om upplägg, förutsättningar och företagsanpassning:

Gunnel Westlind, 070-576 71 82, gunnel.westlind@utbcentret.se

Bakgrund – Utbildning för yrkeskompetensbevis

Från och med 2008/2009 ska alla som kör tung trafik i yrkestrafik ha ett sk yrkeskompetensbevis enligt lag. Om du tar ett nytt C- eller D-körkort, ska du, utöver körkortsutbildning, genomgå en grundutbildning. Den omfattar 140 eller 280 timmar obligatorisk utbildning. (Utbildningens längd beror på deltagarens ålder). Ett godkänt skriftligt prov på Trafikverket krävs.

Alla yrkesförare, både nyblivna och erfarna, ska dessutom gå en fortbildning på 35 timmar vart femte år för att förnya sin yrkeskompetens. Inget prov krävs.